Využití aplikace Input během Tříkrálové sbírky v Litomyšli

SEPTEMBER 09, 2021 case study charity collection input maps mergin paper volunteer

Na Tříkrálovou sbírku se rozhodla Farní charita Litomyšl použít aplikace Input, díky které by koledníci nemuseli využívat dosavadní mapy papírové.

Tento článek je také možné přečíst v anglickém jazyce

Každý rok pořádá Farní charita Litomyšl jednodenní Tříkrálovou sbírku. Celé město se rozdělí na zhruba 50 rajonů, ve kterých se pohybují tříkrálové skupinky a navštěvují místní domácnosti. Do roku 2021 jsme pro koledníky připravovali tištěné tříkrálové mapy s vyznačenými domy, které měli navštívit. Na Tříkrálovou sbírku v roce 2021 jsme se rozhodli využít aplikace Input, díky které by koledníci nemuseli využít papírových map a jejich koledování by bylo přesnější a přehlednější.

Tříkrálová sbírka Litomyšl

V minulosti jsme pro rozdělení koledníků do jednotlivých rajonů používali papírové mapy vytištěné z portálu Mapy.cz. Celé město se rozdělilo na zhruba 50 oblastí, ve kterých se tříkrálové skupinky pohybovaly a navštěvovaly místní domácnosti. Papírové mapy se označily číslem rajonu a barevně jsme vyznačili domy, které má daná skupinka navštívit. Papírové mapy nebyly úplně optimální z toho důvodu, že ne vždy (u většího rajonu) šla vidět čísla popisná domácností, které měla skupinka navštívit. Koledníci, kteří oblast příliš neznali, nevěděli, kde se přesně nachází, vedlo to ke zmatkům. Za nepříznivého počasí se mapy znehodnotily - bylo problematické je udržet v suchu a nepoškozené. Pokud se nám dodatečně přihlásily nové skupinky nebo se některé odhlásily, museli jsme oblasti předělávat/rozdělovat.

Zde je příklad vzhledu naší předchozí papírové mapy:

Old map © mapy.cz

Na Tříkrálovou sbírku v roce 2021 jsme se rozhodli použít aplikaci Input, díky které by koledníci nemuseli využít papírových map a jejich koledování by bylo přesnější a přehlednější.

Požadavky na nové mapy

Pro využití aplikace jsme měli tyto požadavky:

 • možnost barevně označit domy, které jednotlivé skupinky navštíví, na počítači
 • jednodušší možnost změny mapy, pokud se nové skupinky přihlásí/odhlásí a je potřeba oblast upravovat
 • přehledné rozdělení jednotlivých oblastí, ve kterých se koleduje a možnost pro ostatní koledníky z jiných oblastí vidět, jakou část města má kdo na starosti
 • možnost vidět aktuální polohu koledníků - kde se přesně nachází a před jakým domem stojí
 • možnost využít aplikaci Input s tříkrálovou mapou zdarma - aby bylo možné si mapu dopředu stáhnout a v terénu nevyužívat internet
 • aby využití aplikace bylo zdarma
 • postupnou výměnu papírových map za mapu digitální s tím, že pokud koledníci preferují mapy papírové, tak jim tuto možnost stále umožnit
 • použít mapy v dalších ročnících Tříkrálové sbírky
 • vyčlenit v aplikaci budovy, které jsou průmyslové nebo zde sídlí firmy/organizace, aby koledníci přesně věděli, kde koledovat

Příprava a realizace projektu

Možnost využít aplikaci Input nám nabídl pan Petrik ze společnosti Lutra Consulting, který se litomyšlské Tříkrálové sbírky pravidelně účastní. Vysvětlil nám práci s aplikací i programem QGIS (ve kterém se tříkrálové mapy vytvářely) a zhruba měsíc před Tříkrálovou sbírkou jsme začali projekt připravovat. Zdarma jsme si stáhli program QGIS a pan Petrik nám v tomto programu připravil projekt, který obsahoval:

 • OpenStreetMap vektorovou offline mapu pozadí
 • vrstvu budov ve městě, které měli koledníci navštívit, přičemž každá budova měla atribut se jménem/číslem skupinky, která měla dům/domácnost navštívit

Tento projekt pan Petrik nahrál na Mergin Cloud, kde jsme se zaregistrovali a projekt nám byl nasdílený s právy na jeho úpravu. Nainstalovali jsme si QGIS a QGIS Mergin Plugin a projekt si stáhli.

qgis map © OpenStreetMap contributors

V programu QGIS jsme si podle oblastí z minulých ročníků rozdělili budovy, které mají koledníci z dané skupinky navštívit - provedli jsme to editováním vrstvy budov. Po rozdělení oblastí jsme změny synchronizovali přes QGIS Mergin Plugin zpátky na cloud.

Jednotlivé funkce programu QGIS jsme s panem Petrikem konzultovali, a pokud jsme si dalšími kroky nebyli jistí, navedl nás, jak máme postupovat. Jakmile byla mapa barevně rozčleněna, tak jsme její funkčnost otestovali v aplikaci Input. Tato aplikace se dá lehce stáhnout a nainstalovat z App Store nebo Google Play. Vytvořený projekt byl veřejný, takže si ho mohl stáhnout kdokoliv (přes vyhledání názvu projektu).

qgis map © OpenStreetMap contributors

Toto řešení splňovalo všechny naše požadavky a všechny podklady, které jsme si v programu QGIS připravili, máme nachystané na další ročníky Tříkrálové sbírky. Vyhovovalo nám i to, že jsme v mapách přehledně viděli průmyslové podniky nebo firmy, do kterých koledníci nezachází a z oblastí jsme je vyčlenili šedou barvou, všechny rajony, ve kterých se koledovalo, byly od sebe barevně odlišeny. Zde je příklad mapy vytvořené v programu QGIS (pokud koledníci neměli zájem o využití aplikace Input:

new map © OpenStreetMap contributors

Závěr

Vše jsme během krátké chvíle stihli pro Tříkrálovou sbírku 2021 připravit, bohužel nám nakonec zhoršená epidemiologická situace nedovolila do ulic vyjít a koledovat, proto jsme naši novinku nemohli využít. Věříme, že v roce 2022 se nám to již podaří a budeme schopni vyhodnotit její pozitiva nebo negativa. Ceníme si toho, že jsme byli schopni celé město přehledně a spravedlivě rozdělit mezi naše tříkrálové koledníky. Mohli jsme vidět, které části jsou neobsazené a které bychom potřebovali ještě vyřešit. Úprava a tisk papírových map byla jednoduchá a vypadá mnohem profesionálněji. Ten, kdo chtěl využít pouze aplikaci Input, viděl to stejné, co na papírové mapě, ale měl výhodu určení své přesné polohy a přehledné označení čísel popisných jednotlivých budov. Výhodou všech bylo to, že všechny skupinky viděly i rajony ostatních - v minulosti tuto možnost neměly.

Seznámení se s programem QGIS a práce v něm byla uživatelsky příjemná, postup jsme mohli se společností Lutra Consulting probrat a v případě potřeby nám bylo vysvětleno, jak případné problémy řešit. Zhruba třetina našich koledníků měla o využití aplikace Input zájem, což považuji za pozitivní.

Farní charita Litomyšl a Tříkrálová sbírka

Farní charita Litomyšl je církevní, nestátní nezisková organizace, která poskytuje na Litomyšlsku zdravotní a sociální služby potřebným lidem od roku 1993. Zajišťujeme terénní zdravotnické služby a pečovatelskou službu pro občany Litomyšle a spádových obcí, pomáháme rodinám, ve kterých je ohrožen zdravý vývoj dítěte, poskytujeme možnost odlehčovacích pobytů klientům, o které jinak pečují jejich rodiny v domácím prostředí, koordinujeme činnosti dobrovolníků, kteří navštěvují seniory, pomáhají při doučování dětí nebo při nejrůznějších volnočasových a kulturních aktivitách (mezi jednu z akcí patří Tříkrálová sbírka). Ročně zajistíme péči u zhruba 1000 klientů.

charita logo

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Ročně se do ní u nás na litomyšlsku zapojuje téměř 300 dobrovolníků a v zapečetěných pokladničkách koledníci nashromáždí přes 500 tisíc korun. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Tříkrálová sbírka logo

Stáhni Mergin Maps ješte dnes

Screenshots of the Input App for Field Data Collection

Get it on Google PlayGet it on Apple store


Posted by Veronika Peterková (Farní charita Litomyšl), Peter Petrík (Lutra Consulting Ltd.)